Ako vyriešiť sídlo pre svoju firmu

Veľa podnikateľov si zrejme aj z vlastnej skúsenosti uvedomuje, že pri neodmysliteľne potrebnom zápise svojej firmy do Obchodného registra SR, sem takisto musia zaevidovať sídlo svojej firmy. A čo môžeme chápať pod takýmto sídlom?

Povedzme si hneď na začiatku, že v takomto prípade nemusí ísť o adresu miesta, na ktorom sa vykonáva konkrétna podnikateľská činnosť. Ide tu viac menej o nejaké kontaktné miesto, na ktorom bude môcť podnikateľ prijímať firemnú poštu, obchodných partnerov a daňovú kontrolu. Pod firemným sídlom teda môže zaevidovať napríklad adresu svojho bytu, domu, kancelárie, prípadne inej nehnuteľnosti, ku ktorej má prístup. V prípade podnájmu však musí so zapísaním priestorov súhlasiť ich majiteľ.

Moderná kancelária

Umiestnenie firmy vo svojom byte/dome pôsobí ako ľahké riešenie, ktoré ale následne bude mať svoje nevýhody:

Tak napríklad si predstavte situáciu, v ktorej vybavujete svoje obchodné a podnikateľské záležitosti u vás na chodbe, resp. na schodoch a pred vašim domom. Je to za a) nepohodlné pre všetkých zúčastnených a za b) to nepôsobí ani zďaleka profesionálne. Takáto situácia je relatívne zlá vizitka pre budovanie vášho podnikateľského brandu.

  • Nehovoriac o tom, že pri týchto aktivitách pravidelne spotrebovávate elektrickú energiu vo svojich vlastných priestoroch.

Obchodné stretnutie

Veľa podnikateľov z tohto dôvodu za svoje firemné sídlo zvolí prenajatú kanceláriu. Pri tomto kroku sú však zas tieto nevýhody:

Tou najznámejšou a najpodstatnejšou sú vysoké ceny za prenájom, obzvlášť v hlavnom meste. Cena za prenájom týchto priestorov môže byť pre niekoho (najmä pre začínajúcich podnikateľov) až likvidačná.

  • Druhou nevýhodou potom je, že o zapísanie týchto priestorov je potrebný súhlas vlastníka.

Z konkrétnych dôvodov sa preto stáva populárne riešenie v podobne virtuálneho sídlo za nízke mesačné poplatky, a to dokonca s prestížnou adresou ako virtuálne sídlo bratislava.