Dunajská Streda


Isté krátke obdobie, kedy nevládol zákon a polícia nemala príkazy, sa ekonomického fungovania ujali ľudia, ktorí silou presadili vlastný zákon a je jedno, či je ten zákon správny, hlavne nech je pre nich výnosný. Dunajská Streda si zažila svoje a obyvatelia, ktorí tam žili v deväťdesiatich rokoch zrejme budú vedieť, kam týmto článkom smerujem.
vlajka modro-žlutá

Reč bude o organizovanom zločine a práve Dunajská Streda bola jeho prvým a asi najpostihnutejším územím.

Bola to taká kolíska tých najznámejších kriminálnych spolkov. Takéto „ekonomické zriadenie“ sa tam držalo štvrť storočia. Autorita v podobe ľudí, ktorí sa živia násilím a vyhrážaním. Bola to skutočne tá jediná a najsilnejšia autorita, silnejšia než policajné zložky tej doby. Nejednalo sa však o chudobný región, naopak. Vravíme o tom bohatšom území Slovenska, v ktorom sa dalo „vytrieskať“ väčšie bohatstvo. V tom krátkom období, kedy boli kriminálne spolky nad zákonom, bola Dunajská Streda takým najvhodnejším miestom pre prvé organizované zločinecké skupiny. A to chcem povedať, že Dunajská Steda si vypestovala hlavne svojich domácich „gangstrov“, mediálne dobre známych Papáyovcov. V tej dobe mohli všetko a podnikatelia museli byť ticho a len platiť za „ochranu“. Takisto museli tolerovať ich násilie aj drzosť. Všetky príjmy podnikov Dunajskej Stredy boli chtiac-nehctiac pod ich vedením a vždy si prišli pre štedrú odmenu.
kufr peněz

No ako to pri takomto životnom štýle býva nepísaným pravidlom, v roku 1999 sa v médiach vysielala správa o vystrieľaní celého spolku Papáyovcov.  Dlhé roky sa nevedelo prísť na to, kto je za to zodpovedný. Dnes vak už vieme, že organizátorom i účastníkom bol Lajos Sátor. Išlo len o nastúpenie novej konkurenčnej a nelegálnej skupiny. Sátorovi Pápay zavadzal a mali nezhody. Sátor sa chcel stať novým „bossom“, to je celá pointa. A tak sa aj stalo a kriminalita pokračovala naďalej, no koncom roka 2010 je v tichosti zastrelený aj Sátor.
citron ve vodě

 Bude Dunajská Streda kriminálnym územím i naďalej? Dnes sú však policajné zložky i zákon na silnejšej úrovni a „bossovia“ sa zlikvidovali navzájom, niektorí navždy utiekli a pár ich je za mrežami.