Investičný scenár roku 2018. Niet sa čoho báť?


Investori sú imúnni aj k mierne reštriktívnej monetárnej politike americkej centrálnej banky. Je to dané tým, že ostatné významné centrálne banky (európska a japonská) stále na kapitálové trhy dodávajú ďalšiu a ďalšiu likviditu. Tieto dodatočné „európske a japonské“ peniaze viac než vyváža efekt sťahovania peňazí americkým Fedom. Preto aj výhľady ekonómov na rok 2018 sú vo veľkej miere pozitívne, respektíve dokiaľ bude bankový sektor dodávať likviditu, tak sa nie je čoho báť. Čo keď sa ale na ekonomickú realitu pozrieme aj iným ako makroekonomickým pohľadom?

obchod

Vedľa likvidity je ťahúňom akciových trhov aj spotrebiteľ, respektíve spotrebiteľské výdavky (v USA tvoria dve tretiny HDP). Napríklad spotrebiteľské výdavky za posledných desať rokov v USA rástli ročným tempom 2,7 percenta, avšak reálny príjem spotrebiteľov rástol v rovnakom období iba tempom 1,9 percenta za rok. Z toho vyplýva, že spotrebitelia menej šetrili (tj. vytvárali menej úspor). To sa tiež prejavilo tým, že miera úspor spotrebiteľov v USA klesla z 3,7 percenta (koniec roka 2016) na 2,9 percenta ku koncu roka 2017, čo je okrem iného desaťročné minimum. Pre úplnosť dodajme, že miera úspor v roku 2015 predstavovala 5,9 percenta. Nízka miera úspor historicky znamená tiež nižšiu mieru rastu hospodárstva v budúcnosti.

Spotrebitelia si nemôžu natlačiť ďalšie peniaze ako centrálne banky či utrácať „donekonečna“ ako štáty, ktoré sa viac a viac zadlžujú.
Nízku mieru úspor by sa dalo vyriešiť rastom reálneho príjmu spotrebiteľov. Ak sa pozrieme ale na trh práce v USA, tak tempo rastu zamestnanosti dosiahlo vrchol začiatkom roka 2015 a od tej doby tento ukazovateľ klesá. To znamená, že americké firmy nestoja pred problémom nedostatku zamestnancov, ktoré by potrebovali zamestnať (sú v opačnej situácii než tuzemské firmy). Teda tu nie je ani tlak, aby firmy ponúkali vyššie platy a tým zvýšili aj reálny príjem zamestnancov – spotrebiteľov.

business

Ak sa vrátime k nízkej miere úspor, ktorá sa v tomto roku pravdepodobne nezlepší, tak aj tempo míňania spotrebiteľov môže začať klesať a očakávania, ktoré majú analytici či investori ohľadom rastu hospodárstva, sa nemusia naplniť. Rastová šnúra akciových trhov by tak mohla byť prerušená.