Kvalitný preklad musí byť tvorivý


Prekladateľské služby sú dnes veľmi vyhľadávané. Súvisí to s rozvojom vedy a techniky, prácou a štúdiom v zahraničí, záľubou v cestovaní, jednoducho so všetkým, čo dnešná doba prináša.Prekladateľ sa snaží čitateľovi sprostredkovať zážitok, ktorý majú čitatelia originálneho textu alebo preložiť text tak, aby ho v zahraničí chápali tak, ako ho chápeme my.

počítač

Väčšina prekladateľov pracuje na voľnej nohe alebo pre nejakú prekladateľskú agentúru. Skutoční majstri prekladatelia sa venujú umeleckým prekladom. Táto práca im prináša silné estetické uspokojenie. Majú voľnú pracovnú dobu, často končia svoju prácu až o tretej hodine ráno.

Väčšine ľudí sa pri slove preklad vybavia slovníky. Každý prekladateľ ich má niekoľko desiatok. Dnes však pracujú prekladatelia hlavne na počítači a maximálne využívajú  elektronické verzie slovníkov. Do papierových sa pozerajú len výnimočne, keď ide o odborný termín, ktorý zatiaľ nemajú v počítačovej podobe.

škola

Samotné preklady tvoria len časť práce. Prekladom práca prekladateľa začína. Prvú verziu prekladu treba zrevidovať a vypilovať. Potom prichádzajú na rad poznámky redaktora a korektúra textu. Prekladateľ musí aj veľa vecí overovať. Nemôže iba sedieť pri počítači a vyťukávať písmenká.

Každý prekladateľ sa venuje i odborným textom najčastejšie z odboru, ktorý vyštudoval alebo v ktorom sa dobre vyzná. Tieto preklady sú aj lepšie platené. Táto práca ho živí, ale práca s umeleckým textom ho musí aj baviť.

slovník

Oveľa viac ako odborné preklady sú cenené preklady literárne. Tvorivosť týchto prekladov spočíva v tom, že prekladateľ často musí riešiť slovné hračky, ktoré sa v odborných textoch nevyskytujú. Ako príklad môže poslúžiť názov amerického filmu American pie. Doslovný preklad by bol americký koláč. Český prekladateľ zvolil názov Prci, prci, prcičky a slovenský překladatel Pikantné pokušenie. Tento rozdiel v preklade presne vystihuje rozdiely medzi českým a slovenským humorom.