Nemecko


Ak máme dnes ukázať príklad relatívne dobre fungujúcej ekonomiky, ako príklad jednej z tých najlepších sa nám poskytuje ekonomická vyspelosť krajiny Nemecko. Nejde o len o vyspelosť produktov a služieb ale vyspenie v systéme ekonomiky, ktorý relatívne skvele funguje. Do Nemecka predsa emigruje aj veľa Európanov. Nemecko je pritom taktiež štát Európy, no jedná sa o hrdý, samostatný a vyspelý štát, v ktorom by si mnohí z okolitých európskych krajín radi predstavili svoju budúcnosť. Veď Nemecko je relatívne sebestačný štát s vlastnými podnikmi, pritom pokrokovým tovarom, vyššou zamestanosťou a podstatne vyšším platovým ohodnotením. Aj keď samozrejme, vyššími cenami, ale z nemeckého platu tam občania žijú z ekonomického a finančného hľadiska šťastne. Teda lepšie, než napríklad v našom okolí. Za zmienku stojí taktiež ich povestný perfekcionizmus a poriadok. V Nemecku skoro žiadne odpadky nenájdete, ulice a príroda sú čisté. Môžu za to ich zákony, ktoré netolerujú znečisťovanie.
německé knihy

Ich vlastný priemysel je v krajine bohato zastúpený, nájdeme tu tieto typy priemyslov: hutnícky, strojársky, elektrotechnický, chemický, petrochemický, farmaceutický, optický, sklársky, stavebné hmoty, keramický, elektronický, celulózový, papierenský, drevospracujúci, kožiarsky, obuvnícky, textilný, odevný a samozrejme potravinársky.
vlajka Německa

Za zmienku stoja aj ich hodnotné výrobné komodity: železo, oceľ, technické stroje na vysokej úrovni, automobily, chemikálie a farby, jemná technika, elektronika, optika, lieky, oblečenie. Všetky tieto komodity vyvážajú do zahraničia, konkrétne do Eú, Japonska, USA, Švajčiarska, Českej republiky a SNŠ.

        Ak vyvážajú takéto cenné komodity mnohým spomínaným štátom, tak im z toho zakaždým plynie veľmi vysoký zisk, ktorý môžu využiť na udržanie, dokonca vylepšenie tejto ukážkovej ekonomiky v ich štáte.