NWO


V poslednej dobe sa stáva čoraz viac rozšírenejšia a diskutabilnejšia teória, ktorú môžeme nazvať aj ako New Word Order, NWO, Nový svetový poriadok.

Zatiaľ je ešte stále však považovaná za konšpiračnú. Pojednáva o tom, že naše osudy, našu doterajšiu históriu, aj našu budúcnosť má v hrsti iba určitý klan, určitá skupina najmocnejších a najbohatších ľudí, ktorí ovládajú celý svet. Veľkou mierou i minulú, dnešnú a budúcu ekonomiku.
centrum Rockefellerů

2. svetová vojna, finančná a technická podpora Hitlera, krach na americkej burze, Vietnam, predčasné úmrtia obľúbených ľudí, drogy, terorizmus, dvojíčky, mätúca a nikam nevedúca byrokracia, chudoba, triedne rozdiely, všetky tieto odporné veci a ešte mnohé iné má podľa tejto teórie na svedomí  tento spolok NWO.

Prečo by také niečo robili?

Chcú v utajení a našej nevedomosti vyvolať v našej spoločnosti čo najväčší chaos a smútok, z ktorého finančne ťažia, no hlavne, chcú v dobe, kedy nastane ešte väčší chaos, prísť v podobe našich záchrancov a následne sa chopiť celosvetovej moci, tentokrát pod našim triezvym vedomím.

Ako som už spomenul, tento spolok majú tvoriť najvplyvnejší a najbohatší ľudia z celého sveta. Zo svojimi peniazmi a vplyvom dokážu svet v podstate ľahko otáčať svojim smerom.

Vraj dávajú do potravín a pitnej vody látky otupujúce myseľ, vypúšťajú na nás z neba škodlivé látky, ovplyvňujú počasie a atmosféru, pomocou čoho máme občas zlú a otupenú náladu.
zlatý Prometheus

Táto teória celkovo niekedy pôsobí dosť pritiahnuto za vlasy, no na opačnej strane aj dosť reálne. Osobne si myslím, že každý z nás sa určitým spôsobom zapríčiňuje o chod sveta. Obyčajný jednotlivec ako napríklad ja, iba v tom najmenšom smere, no to nám nebráni vyjadriť svoj názor tam a vtedy, kedy je to treba. Nemôžeme sa vyhovárať na to, že všetko ovplyvňuje NWO a musíme byť ticho. Nemusíme. Náš vyslovený názor nám už predsa nikto nezoberie.