Prečo bojovať o verných zákazníkov

V dnešnom svete podnikania je konkurencia až príliš veľká na to aby si mohol podnikateľ urobiť zlú reputáciu benevolentným prístupom a nekvalitnými službami . Vo svete obchodu sa podmienky neustále menia a preto kto to myslí s podnikaním vážne sa musí v danej sfére prispôsobiť aktuálnym podmienkam.
Súčasťou každého podnikateľského subjektu je marketing ktorého úlohou je osloviť a zaujať  nového a udržať súčasného zákazníka. Samotný marketing však nie je zadarmo ale stojí subjekt značnú časť finančných prostriedkov. Každý úspešný manažment vníma marketing ako správnu investíciu. Z dosiaľ získaných vedeckých poznatkov vyplýva že získanie každého nového zákazníka môže stáť firmu 5 až 10 krát viac ako si udržanie stálej klientely.

analýza

Dnešné vyspelé spoločnosti si za svoj primárny cieľ dávajú nie len predaj produktu alebo služby, ale aj udržanie bonitného zákazníka. Každý zákazník v očiach spoločnosti predstavuje istú hodnotu ktorý prináša firme zisk. Hodnota zákazníka je veličina ktorá sa dá vyhodnotiť koľko finančných prostriedkov zákazník firme prinesie pri jednom alebo opakujúcom sa nákupe. Z toho logicky vyplýva že hodnota zákazníka stúpa so zvyšujúcim sa počtom nákupov.

marketing

Práve preto je povinnosťou každého podnikateľského subjektu ktorý chce mať v budúcnosti potenciál a uspieť v silnom konkurenčnom trhu vyhodnocovať tieto parametre. Z toho nám vyplýva prečo sa úspešné firmy snažia udržať svojich zákazníkov rôznymi vernostnými akciami prípadne uplatniť výhodnejšiu cenu pri viazanosti využitia služby na dlhšie obdobie. Tento spôsob sa ukazuje ako vhodný nástroj ktorý je výhodný pre obe strany nakoľko zákazník ušetrí na tovare alebo službách ktoré už pozná a podnikateľský subjekt ktorý aj keď čiastočne zníži cenu svojho produktu  no v opačnom dôsledku mu to prinesie vyššie príjmy v podobe úspor na nákladný marketing.