Školenie pre strážnikov

Pripraviť ľudí na prechod do zamestnania si vyžaduje určitú odbornosť a práve na tento účel vznikajú spoločnosti, ktoré sa týmto školeniam venujú.

strážník

Niektoré zo školení, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom odborne spôsobilých firiem:
-protipožiarna ochrana
-bezpečnosť pri práci
-pre elektrikárov
-pre kuričov
-ochrana osobných údajov

Dbať treba na to, aby boli v poriadku všetky písomnosti, ktoré majú spĺňať potrebné náležitosti pre prípad kontroly.

Univerzálne školenie neexistuje
Nie je žiadnou výnimkou prípad, keď v jednom areáli sídli viacero firiem a pozostáva z niekoľkých budov. Spoločnosti v ňom sa zaoberajú rôznymi činnosťami, od technického zabezpečenia budov až po strážnu službu. A keďže sme sa ako ľudstvo dostali do štádia, keď je potrebné, aby sme šetrili všade a vo všetkom, tak sa to odrazilo aj na práci elektrikárov a údržbárov, ktorí chodia do zamestnania len na jednu zmenu. Neustále sa v objekte nachádza iba strážna služba.Zamestnancov si firmy vyberajú starostlivo, sústredia na čisté registre trestov, dávajú si záležať aj na tom, aby boli dostatočne vyškolení hlavne čo sa týka bezpečnosti pri práci, protipožiarnej ochrane, miery zodpovednosti za zverený majetok či o podmienkach držby strelnej zbrane a podobne.

koncepce

Aj napriek všetkým týmto opatreniam sa stávajú prípady, keď si pracovníci strážnej služby dovolí z kancelárie šéfa niektorej firmy bez jeho vedomia vziať kľúč od firemného auta dokonca opakovane bez toho, aby si to niekto všimol. No zaúraduje osud a pracovník v požičanom aute havaruje. Tak na tieto prípady žiadne školenie neexistuje, všetko to záleží len na človeku. Iný prípad hovorí o situácii, kedy strážna služba počas obchôdzky zistila, že v objekte uniká voda. Po tomto prípade do školení zaradili aj povinné obchôdzky spolu s elektrikárom a údržbárom, ktorí majú povinnosť členom strážnych služieb ukázať, ako treba v prípade porúch odpojiť vodu, poprípade elektrický prúd.

Manuál pre školenie, ktorý by bol univerzálny pre každú oblasť a odvetvie neexistuje, ale v rukách to majú vedúci pracovníci, aby témy školení svojich pracovníkov prispôsobili konkrétnym podmienkam v jednotlivých podnikoch podľa toho, ako im to najviac vyhovuje.