Stará kniha ekonomického myslienia


Istý anglický filozof, ktorý sa volal John Stuart Mill, podstatnou mierou ovplyvnil ekonomické učenie tým, že napísal knihu s názvom Zásady politickej ekonómie. Táto kniha má pôvod z roku 1848, teda jedná sa o myšlienky staré 169 rokov! No aj napriek tomu sa toto dielo uchovalo a je známym ekonomickým pojmom aj dnes.
retro kancelář

Táto kniha a jeho práca však odkazuje na ešte dávnejšie obdobie, kedy sa zaoberá podstatou funkcie ekonomiky ako takej. Teda pozerá na skorý vznik, kedy sa filozovia zaoberali jednoduchšou metódou funkčnosti ekonomiky ako takej. Bez množstva faktorov, ktoré ju postupom času zmenili na, pre mnohých ľudí, neriešiteľný hlavolam.
kniha a lucerna

Hlavnou myšlienkou, ktorú sa tento filozof J.S. Mill snažil opísať je jeho poznatok zo študovania týchto ešte starších autorov. Ten poznatok spočíva v tom, že výroba a rozdeľovanie sú dve odlišné veci, ktoré k sebe nepatria a pre každý tento proces je aj zvlášť iný, odlišný zákon.

Teda podľa tejto zachovalej knihy ekonomika nefunguje na spôsob, že čo sa v štáte vyprodukuje to sa ihneď porozdeľuje, ako by sme si možno doteraz mysleli.

staré znalosti
Ďalšia vec, ktorú sa tento autor snaží vysvetliť je jednoduchá, no pritom, podľa mňa, naozaj správna, no už sa „nenosí.“ Tento jeho ďalší názor nám chce povedať, že na ekonomiku sa musí pozerať prosto. Ak sa nad jej základnou funkciou logicky zamyslíme, nejedná sa o žiaden hlavolam, ani nič neriešiteľné. Je to logický systém, ktorý nám má pomáhať. V dnešnej dobe je však teória  ekonomiky písaná a vyučovaná formou, kedy sme zaťažovaní náročnými výrazmi, no ak by bola písaná a vyučovaná v „ľudskej reči“, určite by sme zistili, že sa jedná o vec, ktorá sa dá zmeniť i ovplyvňovať  k lepšiemu smeru.

Dnešnú modernú literatúru na vysvetlenie ekonomiky nájdeme v oddelení pre vysokoškolákov a nemôžem si pomôcť, no myslím si, že títo novodobí autori si v knihe zvyšujú len vlastné ego a o naozajstné, pravdivé vysvetlenie nemajú záujem. Záleží im len na sebe a na možnom ocenení a uznaní, akí sú vzdelaní. Práve preto dokážu pomerne jednoduchú vec napísať veľmi zložito a „nečítateľne“, každopádne nudným štýlom, kedy mladých ľudí nezaujme a teda dnes skoro nikto do tejto problematiky nevidí.