Účtovníctvo je metóda, ktorou zistite, ako hospodári vaša firma

Podnikateľská činnosť je náročný komplex a je potrebné venovať pozornosť mnohým veciam. Jednou z veľmi dôležitých sfér podnikateľskej činnosti je účtovníctvo, ktorému je potrebné venovať dostatočnú pozornosť. Účtovníctvo majú povinnosť viesť nielen právnické osoby, ale v podstate všetci, ktorí sa venujú podnikateľskej činnosti. Správne a zodpovedné vedenie účtovníctva vám zaručí, že vždy budete mať prehľad o tom, ako vaše podnikanie funguje, ako sa vašej firme darí. To, ako hospodárite vám pomôže pri rôznych rozhodnutiach, napríklad ak chcete rozširovať podnikateľskú činnosť, chcete inovovať alebo chcete nakúpiť či vymeniť svoj dlhodobý či krátkodobý majetok.

účetní kalkulačka

Čo je účtovníctvo a prečo je vhodné mať spoľahlivého účtovníka?

Účtovníctvo je jediná metóda, vďaka ktorej budete mať prehľad o hospodárení vo vašom podniku. Dobrý účtovník je preto veľmi dôležitá osoba vo vašej firme, pretože len vďaka kvalitnému, spoľahlivému vedeniu, získate aktuálne informácie a navyše budú i objektívne, relevantné. Ak je vaše účtovníctvo spoľahlivo vedené, máte dobrého účtovníka, tak viete sledovať svoj majetok, záväzky, imanie, náklady a výnosy a jeden z najdôležitejších ukazovateľov je hospodársky výsledok, teda zisk alebo strata, za kalendárny rok. Informácie o stave si môžete vyžiadať kedykoľvek to budete potrebovať vy alebo vaši vlastníci, manažéri, veritelia, dodávatelia či iné subjekty. Povinnosť viesť účtovníctvo nemajú len firmy, teda právnické osoby, ale aj živnostníci, niektoré fyzické osoby, politické strany, neziskové organizácie. Rozdiel je len v tom, či sú povinní viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

čísla na kalkulačce

Ak si nemôžete dovoliť interného účtovníka, oslovte účtovnícku a poradenskú spoločnosť!

Na to, aby účtovníctvo bolo vedené tak, ako má, potrebujete spoľahlivého účtovníka. Nie každá firma, podnikateľ si môže dovoliť mať vlastného interného účtovníka, a preto mnohí sa obrátia na externú osobu, ktorá im bude viesť účtovníctvo. Ak si vyberáte externého účtovníka, dbajte na jeho výber. Musí to byť osoba, ktorá má patričné vzdelanie, dostatočnú prax. Nevyhnutnosťou je sledovať a poznať všetky zákony, zmeny v zákonoch a legislatíve, pretože aj drobný omyl môže mať vážne dopady na vašu podnikateľskú činnosť. V prípade, že aj vy chcete mať spoľahlivého externého účtovníka, na ktorého sa budete môcť obrátiť, keď to budete potrebovať, budete mať istotu, že účtovníctvo je v správnych rukách alebo potrebujete len poskytnúť poradenstvo v oblasti účtovníctva, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/, kde sa dozviete všetko potrebné o účtovníctve.